BabyShow相片書 - 把照片變成書

可選圖姓名貼

可選圖姓名貼

姓名貼訂購說明

 1. 姓名貼一份99元,貼紙數量請看下面的規格說明。
 2. 請在本頁下方的[版型區]點選喜歡的版型,最多可以選6個版型,然後按下[訂購]的按鈕會出現訂購單,在訂購單輸入姓名、挑選字型、挑選貼紙規格。繳費之後才會印製,轉帳通知的當天或隔天郵局掛號寄出,週六、週日及國定假日不出貨。例如:星期五填寫轉帳通知,星期五或星期一出貨。付款方式有信用卡、ATM轉帳、郵局無摺存款。
 3. 銀底黑字姓名貼請選擇nstwo020的版型。
 4. 一個訂單一組人名,多個人名請分開訂購,可以套用相同版型連續訂購。訂單可以合併出貨及合併繳費,繳費時請自行扣除重複的運費。
 5. 有10種字型可以選擇,簡體字請選[中黑體]才可以印。罕見字如果使用您選的字型無法正常顯示,會改用中黑體印製。
 6. 一份姓名貼可以做成以下其中一種規格,請在訂購單選擇規格
  A.【0.9x2.2cm】108張
  B.【1.3x3.0cm】84張
  C.【小中二合一】內含0.9x2.2cm 30張、1.3x3.0cm 36張,總共66張
  D.【中大二合一】內含1.3x3.0cm 12張、2.6x6.0cm 12張,總共24張
  E.【三合一】內含0.9x2.2cm 12張、1.3x3.0cm 24張、2.6x6.0cm 6張,總共42張
  F.【2.6x6.0cm】24張
  以上規格只有0.9x2.2cm適合貼湯匙、筆,所以如果是幼稚園小朋友要使用,建議選A、C、E其中一個。五元硬幣的直徑剛好是2.2cm。如果沒有尺,可以拿硬幣測量物品,看看貼紙的尺寸是否適用。
 7. 【貼紙的數量】除以【版型數量】就是每個版型的數量。例如:貼紙108張,3個版型,每個版型的數量就是36張(108除以3)
 8. 貼紙材質為銀色防水貼紙,不易撕破,泡水不會破損。
 9. 版型白色的地方不印顏色,會變成貼紙本身的銀色。

版型區

姓名貼 nsnp020
nsnp020
姓名貼 nsnp080
nsnp080
姓名貼 nsnp081
nsnp081
姓名貼 nsnp067
nsnp067
姓名貼 nsnp084
nsnp084
姓名貼 nsnp017
nsnp017
姓名貼 nsnp187
nsnp187
姓名貼 nsnp188
nsnp188
姓名貼 nsnp189
nsnp189
姓名貼 nsnp190
nsnp190
姓名貼 nsnp191
nsnp191
姓名貼 nsnp192
nsnp192
姓名貼 nsnp181
nsnp181
姓名貼 nsnp182
nsnp182
姓名貼 nsnp183
nsnp183
姓名貼 nsnp184
nsnp184
姓名貼 nsnp185
nsnp185
姓名貼 nsnp186
nsnp186
姓名貼 nsnp230
nsnp230
姓名貼 nsnp231
nsnp231
姓名貼 nsnp232
nsnp232
姓名貼 nsnp233
nsnp233
姓名貼 nsnp234
nsnp234
姓名貼 nsnp235
nsnp235
姓名貼 nsnp236
nsnp236
姓名貼 nsnp239
nsnp239
姓名貼 nsnp240
nsnp240
姓名貼 nsnp278
nsnp278
姓名貼 nsnp279
nsnp279
姓名貼 nsnp280
nsnp280
姓名貼 nsnp237
nsnp237
姓名貼 nsnp238
nsnp238
姓名貼 nsnp241
nsnp241
姓名貼 nsnp281
nsnp281
姓名貼 nsnp282
nsnp282
姓名貼 nsnp283
nsnp283
姓名貼 nsnp224
nsnp224
姓名貼 nsnp225
nsnp225
姓名貼 nsnp226
nsnp226
姓名貼 nsnp227
nsnp227
姓名貼 nsnp228
nsnp228
姓名貼 nsnp229
nsnp229
姓名貼 nsnp001
nsnp001
姓名貼 nsnp002
nsnp002
姓名貼 nsnp003
nsnp003
姓名貼 nsnp004
nsnp004
姓名貼 nsnp005
nsnp005
姓名貼 nsnp006
nsnp006
姓名貼 nsnp007
nsnp007
姓名貼 nsnp008
nsnp008
姓名貼 nsnp009
nsnp009
姓名貼 nsnp010
nsnp010
姓名貼 nsnp011
nsnp011
姓名貼 nsnp012
nsnp012
姓名貼 nsnp013
nsnp013
姓名貼 nsnp030
nsnp030
姓名貼 nsnp033
nsnp033
姓名貼 nsnp016
nsnp016
姓名貼 nsnp066
nsnp066
姓名貼 nsnp014
nsnp014
姓名貼 nsnp027
nsnp027
姓名貼 nsnp054
nsnp054
姓名貼 nsnp059
nsnp059
姓名貼 nsnp065
nsnp065
姓名貼 nsnp072
nsnp072
姓名貼 nsnp063
nsnp063
姓名貼 nsnp057
nsnp057
姓名貼 nsnp064
nsnp064
姓名貼 nsnp068
nsnp068
姓名貼 nsnp038
nsnp038
姓名貼 nsnp052
nsnp052
姓名貼 nsnp046
nsnp046
姓名貼 nsnp053
nsnp053
姓名貼 nsnp097
nsnp097
姓名貼 nsnp098
nsnp098
姓名貼 nsnp099
nsnp099
姓名貼 nsnp100
nsnp100
姓名貼 nsnp118
nsnp118
姓名貼 nsnp169
nsnp169
姓名貼 nsnp170
nsnp170
姓名貼 nsnp171
nsnp171
姓名貼 nsnp172
nsnp172
姓名貼 nsnp173
nsnp173
姓名貼 nsnp174
nsnp174
姓名貼 nsnp175
nsnp175
姓名貼 nsnp176
nsnp176
姓名貼 nsnp177
nsnp177
姓名貼 nsnp178
nsnp178
姓名貼 nsnp179
nsnp179
姓名貼 nsnp180
nsnp180
姓名貼 nsnp193
nsnp193
姓名貼 nsnp194
nsnp194
姓名貼 nsnp195
nsnp195
姓名貼 nsnp196
nsnp196
姓名貼 nsnp197
nsnp197
姓名貼 nsnp198
nsnp198
姓名貼 nsnp199
nsnp199
姓名貼 nsnp201
nsnp201
姓名貼 nsnp202
nsnp202
姓名貼 nsnp203
nsnp203
姓名貼 nsnp205
nsnp205
姓名貼 nsnp208
nsnp208
姓名貼 nsnp209
nsnp209
姓名貼 nsnp210
nsnp210
姓名貼 nsnp211
nsnp211
姓名貼 nsnp212
nsnp212
姓名貼 nsnp213
nsnp213
姓名貼 nsnp214
nsnp214
姓名貼 nsnp215
nsnp215
姓名貼 nsnp216
nsnp216
姓名貼 nsnp217
nsnp217
姓名貼 nsnp218
nsnp218
姓名貼 nsnp219
nsnp219
姓名貼 nsnp220
nsnp220
姓名貼 nsnp242
nsnp242
姓名貼 nsnp243
nsnp243
姓名貼 nsnp244
nsnp244
姓名貼 nsnp245
nsnp245
姓名貼 nsnp246
nsnp246
姓名貼 nsnp247
nsnp247
姓名貼 nsnp248
nsnp248
姓名貼 nsnp249
nsnp249
姓名貼 nsnp250
nsnp250
姓名貼 nsnp251
nsnp251
姓名貼 nsnp252
nsnp252
姓名貼 nsnp253
nsnp253
姓名貼 nsnp260
nsnp260
姓名貼 nsnp261
nsnp261
姓名貼 nsnp262
nsnp262
姓名貼 nsnp263
nsnp263
姓名貼 nsnp264
nsnp264
姓名貼 nsnp265
nsnp265
姓名貼 nsnp266
nsnp266
姓名貼 nsnp267
nsnp267
姓名貼 nsnp268
nsnp268
姓名貼 nsnp269
nsnp269
姓名貼 nsnp270
nsnp270
姓名貼 nsnp271
nsnp271
姓名貼 nsnp272
nsnp272
姓名貼 nsnp273
nsnp273
姓名貼 nsnp274
nsnp274
姓名貼 nsnp275
nsnp275
姓名貼 nsnp276
nsnp276
姓名貼 nsnp277
nsnp277
姓名貼 nsnp156
nsnp156
姓名貼 nsnp157
nsnp157
姓名貼 nsnp158
nsnp158
姓名貼 nsnp159
nsnp159
姓名貼 nsnp160
nsnp160
姓名貼 nsnp161
nsnp161
姓名貼 nsnp162
nsnp162
姓名貼 nsnp163
nsnp163
姓名貼 nsnp164
nsnp164
姓名貼 nsnp165
nsnp165
姓名貼 nsnp166
nsnp166
姓名貼 nsnp167
nsnp167

姓名貼相關產品

彩色姓名貼兩排文字
公版姓名貼 (圖案固定)
相片姓名貼 (可以印照片、Logo、QR Code)
銀底單色姓名貼
BabyShow相片書
BabyShow相片書
照片太暗、太亮、色偏? 我們的軟體影像處理之後會變好看!成品會更優!
相片書內頁採用RC珍珠面防水相紙,色彩表現及防水能力皆優於銅版紙!
出貨天數在各商品網頁皆有標示,出貨天數於轉帳通知之後開始計算,例假日順延。
自行備註急件交貨的訂單仍然以公告的出貨天數出貨,登入會員可以查詢訂單進度,出貨不會另外通知。
營業時間:09:00-12:00,13:30-17:00 週六日及國定假日休息客服信箱 eservice@babyshow.com.tw